Aktuality

24.9.2018

Dne 19.9.2018 proběhla členská schůze spolku rodičů a přátel ZŠ Školní 700, z.s.

Hlasovalo se o finanční zprávě hospodaření za školní rok 2017/2018, návrhu rozpočtu na školní rok 2018/2019, výši členských příspěvků na školní rok 2018/2019. Zápis z členské schůze i ostatní dokumenty naleznete v jednotlivých sekcích.

Důležitá informace:

Výše členského příspěvku na rok 2018/2019 byla stanovena na 300,- na žáka.

Příspěvky budou nejpozději do 30.11.2018 uhrazeny na účet spolku, č.ú. 43-9121270227/0100, každý je povinen do zprávy pro příjemce uvést třídu a jméno žáka. Příspěvky za více dětí je možné sloučit do jedné platby s poznámkou, za koho je placeno.


13.9.2017

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení rodiče, členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Školní 700, proběhne ve středu 19.9.2018 od 17.00 v prostorách školní jídelny. Účast všech členů je nutná!

Program členské schůze:

  • určení výše příspěvků pro školní rok 2018/2019
  • volba předsedy spolku
  • předložení a schválení zprávy o výsledku hospodaření za školní rok 2017/2018
  • návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019

11.9.2018

Schůzka třídních důvěrníků v pondělí 17.9.2018 od 19hod v Periferie Café

Účast důvěrníků nutná! V případě Vaší neúčasti prosím vyšlete náhradníka. Děkuji!

Před valnou hromadou je nutné probrat:

- vedení spolku - volba nového předsedy (návrh)
- hospodaření spolku za rok 2017/2018 a plán na rok 2018/2019
- plánované akce školy ve spolupráci se spolkem na rok 2018/2019
- podněty k diskusi (rodičovské kavárny, komunitní zahrada, bezpečné cesty do škol, chození ven o přestávkách, školní klub a další)


11.4.2018

Schůzka třídních důvěrníků 18.4.2018 od 18hod

Účast důvěrníků nutná, případní zájemci z řad rodičů jsou také vítáni.
Témata k řešení:
- plánované zdražení školní jídelny
- školní klub / družina
- plánované akce školy a spolku (čarodějnice, grilovačka - pomoc s organizací)
- rodičovské kavárny


29.1.2018

Rodičovská kavárna 14.2.2018 od 17hod

Vážení rodiče, zveme Vás na rodičovskou kavárnu, která proběhne v týdnu po jarních prázdninách, ve středu 14.2.2018 od 17hod v multimediální učebně. Hostem naší první rodičovské kavárny bude ředitel školy Mgr. Jiří Vybíral, s nímž budete moci diskutovat o všem, co Vás o škole zajímá. Čeká Vás skvělé pohoštění a příjemná atmosféra.

Těšíme se na Vás!

Za spolek rodičů organizuje paní Klára Blahutová, bližší info mail kkavanova@gmail.com


12.10.2017

Podzimní brigáda rodičů na pozemku školy o víkendu 21.-22.10. (jeden půlden podle časových možností a odezvy rodičů). Probíhat budou vesměs zahradnické práce. Každou pomoc vítáme :-) Dobrovolníci se hlaste na mail srps.skolni@centrum.cz. Děkujeme!


10.10.2017

Dne 4.10.2017 proběhla členská schůze spolku rodičů a přátel ZŠ Školní 700, z.s.

Hlasovalo se o nových stanovách, finanční zprávě hospodaření za školní rok 2016/2017, návrhu rozpočtu na školní rok 2017/2018, výši členských příspěvků na školní rok 2017/2018. Zápis z členské schůze i ostatní dokumenty naleznete v jednotlivých sekcích.

Důležitá informace:

Výše členského příspěvku na rok 2017/2018 byla stanovena na 300,- na žáka.

Příspěvky budou nejpozději do 30.11.2017 uhrazeny na účet spolku, č.ú. 43-9121270227/0100, každý je povinen do zprávy pro příjemce uvést třídu a jméno žáka. Příspěvky za více dětí je možné sloučit do jedné platby s poznámkou, za koho je placeno.


20.9.2017

Pozvánka na členskou schůzi

Vážení rodiče, členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ Školní 700, proběhne ve středu 4.10.2017 od 18.00 v prostorách školní jídelny. Účast všech členů je nutná!

Program členské schůze:

  • schválení nových stanov
  • určení výše příspěvků pro školní rok 2017/2018
  • volba členů výkonného výboru (předseda, místopředseda, pokladník)
  • předložení a schválení zprávy o výsledku hospodaření za školní rok 2016/2017
  • návrh rozpočtu na školní rok 2017/2018

13.9.2017

Vítejte v novém školním roce. Koncem září/začátkem října proběhne členská schůze spolku, kde budou schváleny nové stanovy. Jejich znění bude do konce tohoto týdne uveřejněno zde na stránkách. Na členské schůzi bude rovněž schválena výše členského příspěvku pro školní rok 2017/2018, finanční zpráva a návrh rozpočtu. 

Doufáme v hojnou účast rodičů :-)


8.11.2016

Vážení rodiče, žádáme o úhradu členských příspěvků na školní rok 2016/2017 na účet spolku, č.ú. 43-9121270227/0100, ve výši 500,- za 1.dítě, 400,- za 2.dítě, 300,- za 3.dítě. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte třídu a jméno dítěte, žádný v.s. není potřeba. Prosíme o úhradu do 30.11.2016.


12.9.2016

Byla zveřejněna Finanční zpráva o hospodaření za období 1.9.2015-31.8.2016 a Zápis z členské schůze ze dne 7.9.2016


23.8.2016

Vážení rodiče, zveme Vás na Členskou schůzi, která se koná 7.9.2016 v jídelně školy. Účast všech je nutná :-)