Workoutové hřiště

Popis projektu:

Street workout je moderní název pro posilovací cvičení ve venkovním prostředí, doslova „na ulici“. Filozofie street workoutu spočívá v provádění různých cviků s vlastní tělesnou vahou, a to převážně na konstrukci k takovému cvičení určené. Samotné cvičení venku má na lidský organismus pozitivní vliv, poskytuje možnost seznámení se s velkým množstvím lidí podporujících stejnou věc. Tak vznikají komunity, které dále prezentují nejen workout jako takový, ale ukazují lidem, že je v životě velmi důležité dělat něco smysluplného a vyhýbat se negativním vlivům, jako jsou například drogy. Workout inspiruje ke zdravému životnímu stylu, rozvoji selského rozumu a duševního zdraví společnosti. Podporuje získávat pohybové návyky a umožňuje aktivní pohyb široké veřejnosti.

Podnět k iniciativě zřídit hřiště s prioritou cvičebních prvků pro starší děti a dospělé podali sami žáci, kteří se ve svém volném čase zabývají cvičením v rámci skupiny SebeRevolta. Jedním z kréd skupiny SebeRevolta je „boj proti lhostejnosti a lenosti“. V rámci svých projektů zajistila velké množství přednášek a exhibicí, které motivují mládež v tomto duchu. Kromě pohybových aktivit organizují také veřejně prospěšné akce, kde strvrzují své zasady v praxi. Uveďme například sbírání odpadků (lokalita Branické skály), charitativní tréninky, venčení psů z útulků, dárcovství krve. Kromunita se snaží být přínosná pro obec, ve které působí, momentálně tvoří více než 300 komunit po celé České/Slovenské republice.

Vzhledem k finanční náročnosti projektu se Spolek rodičů a přátel školy ve spolupráci s vedením školy rozhodl požádat o finanční přispění úřad MČ P4. Původní rozpočet celého projektu byl 300.000,- Kč, s tím, že 250.000,- pokryje případný grant a 50.000,- zaplatí Spolek a škola z vlastních zdrojů. Výše schváleného grantu nakonec činila 50.000,-, proto jsme museli zvážit, zda je vůbec možné projekt uskutečnit. Nakonec jsme dosáhli snížení nákladů a celý projekt jsme realizovali s nemalou pomocí rodičů, tedy „svépomocí“.

Vybudovaná workoutová sestava se sestává z několika hrazd, monkey baru a bradel a je určena pro cvičení dětí a dospělých. Profesionální provedení konstrukce, která je certifikována dle ČSN EN 1176-1:2009 společností TŰV SŰD Czech s.r.o. a umožňuje cvičit až osmi uživatelům najednou.

Hřiště má celkovou plochu 7,6 x 7m. Jako dopadová plocha celého hřiště je použit kačírek frakce 4/8mm o celkové hloubce 400mm (pod kačírkem je po celé ploše položena geotextilie). Hřiště je vymezeno betonovými obrubníky tl. 50mm, které jsou uloženy do betonového lože. Betonové obrubníky jsou z vnitřní strany dosypány kačírkem. Z venkovní strany jsou dosypány z bezpečnostních důvodů hlínou tak, aby nikde nevyčnívaly nad povrch zásypu.

Vybudováním workoutového hřiště na pozemku ZŠ Školní jsme zpřístupnili cvičební program SebeRevolty v lokalitě Prahy 4. Kromě toho, že je hřiště v odpoledních hodinách přístupné široké veřejnosti, cvičební prvky zároveň poslouží jako cvičící náčiní pro hodiny tělesné výchovy, v neposlední řadě umožní přirozené pohybové aktivity a hry menších dětí, například při pobytu ve školní družině.

Hřiště bylo vybudováno hlavně díky obětavé práci rodičů. Velký dík patří panu Seidlovi, Šitrovi, manželům Záhorovým, panu Sirovátkovi, Hlaváčovi, Královi, Dočkalovi, Cabejškovi, paní Vlachové a dalším, kteří neváhali přiložit ruku k dílu, když bylo potřeba. Celý projekt pak zastřešil pan Polanecký, který se podílel na návrhu, výrobě, montáži a certifikaci vůbec nejvíce.

Projekt Workoutového hřiště byl realizován v průběhu zhruba dvou měsíců, s následnou certifikací o měsíc později.

 • 19.6.2015 - schválení žádosti, podpis smlouvy o poskytnutí dotace s MČ Praha 4
 • 8.7.2015 - příjem dotace z rozpočtu MČ Praha 4
 • 4.11.2015 - kácení stromů (zajistil p.školník)
 • 5.11.2015 - první brigáda rodičů (rozřezání pokácených stromů, odtahání větví, rozebrání plotu, stříháhí keřů, rozebrání staré houpačky, odstranění nevyhovující zámkové dlažby, rozebrání prolézačky
 • 14.11.2015 - zemní práce (vyhloubení dopadové plochy bagrem)
 • 21.11.2015 - druhá brigáda rodičů (betonování patek, usazení a betonování obrubníků, cca 1/2)
 • 28.11.2015 - dovoz štěrku na vedlejší pozemek MŠ
 • 30.11.2015 - přemístění štěrku z pozemku MŠ na dopadovou plochu hřiště
 • 9.12.2015 - betonování obrubníků (druhá 1/2)
 • 7.12-16.12.2015 - výroba konstrukce v zámečnické dílně pana Polaneckého
 • 17.12.2015 - lakovna - povrchová úprava
 • 28.12.2015 - osazení konstrukce
 • 20.1.2016 - certifikace

Původním záměrem bylo projekt zrealizovat pomocí skupiny Seberevolta, která by zajistila vybudování dopadové plochy, výrobu a montáž již typizované, certifikované sestavy. Cena sestavy, kterou jsme si vybrali, se však pohybovala v cenové relaci 150-180 tisíc, a to bez dopadové plochy. Proto jsme se rozhodli zrealizovat projekt svépomocí a náklady tak výrazně snížit. Jediným problémem bylo, v rámci zajištění bezpečnosti dětí, mít sestavu certifikovanou dle platných norem, což jsme nakonec s pomocí paní Pohlové vyřešili certifikací konstrukce u společnosti TŰV SŰD Czech s.r.o.

Celkové náklady projektu byly nakonec vyčísleny na 88.841,- Kč

 • 5.662,- zemní práce
 • 1.497,- obrubníky na dopadovou plochu
 • 1.312,- geotextilie na dopadovou plochu
 • 5.318,- beton na patky a usazení obrubníků
 • 11.743,- štěrk na dopadovou plochu
 • 4.599,- nákladní autodoprava (štěrk, beton)
 • 58.710,- výroba, povrchová úprava, montáž a certifikace